Αναζήτηση

Ψυχολογικές Συνέπειες του εγκλεισμού και πρακτικές αντιμετώπισης του.

Αναμφίβολα τώρα με τον δεύτερο εγκλεισμό, περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο τόσο ψυχολογικά και όσο και συναισθηματικά.

Είναι κατανοητό πως η όλη κατάσταση με την πανδημία έχει επιφέρει κόπωση σε όλους μας.</