Αναζήτηση

Πως δένουμε τη ζώνη.

Δείτε το τρόπο που δένουμε τη ζώνη, όταν είναι δυο κύκλων.

Σε περίπτωση που η ζώνη είναι αγωνιστική και είναι μονής στροφής, πηγαίνουμε στο βήμα 3, κατευθείαν.