Αναζήτηση

Πρέπει οι αθλητές να θέτουν στόχους και πότε;

Η στοχοθεσία αποτελεί μια από τις βασικότερες αρχές της Αθλητικής Ψυχολογίας. Κάθε άνθρωπος για να πετύχει κάτι που θέλει πρέπει να θέτει στόχους. Το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα του αθλητισμού.

Πρέπει όμως τα μικρά παιδιά να θέτουν στόχους; Τι είδους στόχους είναι καλό να θέτουν τα παιδιά;

Σύμφωνα με τον Piaget τα παιδιά μέχρι να ξεκινήσουν το σχολείο, παρουσιάζουν ελλειπή κατανόηση του χρόνου και συνεπώς αδυνατούν να κατανοήσουν την έννοια των μακροπρόθεσμων στόχων.

Με αυτή την λογική τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 11 χρόνων, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να θέτουν στόχους, αλλά μόνο ρεαλιστικούς, απλούς και για το παρόν (Βραχυπρόθεσμους στόχους) αφού μέχρι εκείνη την ηλικία δεν έχουν όλα τα παιδιά ολοκληρωμένη αντίληψη του χρόνου (παρόν-παρελθόν) (Ζακοπούλου Α., 1999).

Είναι σημαντικό οι προπονητές και οι γονείς να θυμούνται ότι η στοχοθεσία είναι σημαντική, και να ενθαρρύνουν την τοποθέτηση στόχων οι οποίοι είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν. Η επίτευξη των στόχων κάνει τα παιδιά να νιώθουν όμορφα και αυξάνει την αυτοπεποίθηση. Η μη επίτευξη στόχων μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, έλλειψη κινήτρων και συνεπώς στην εγκατάλειψη, για