Αναζήτηση

Ποιες είναι οι βασικές αρχές του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ;

Αθλητικός Σύλλογος ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

"Όταν ξέρεις τι ζητάς, η επιλογή είναι μια!"Οι βασικές αρχές του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

  • Ευγένεια και πειθαρχία.

  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ταπεινότητα, μετριοφροσύνη και δικαιοσύνη.

  • Επιμονή, μαχητικότητα.

  • Αυτοέλεγχος.

  • Ακατάβλητο πνεύμα, ειλικρίνεια, αντιμετώπιση φοβιών μέσα από τους αγώνες.